Solidarność to jest marka Polski - tak ocenia to zjawisko Monika Michaliszyn, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Pzeczypospolitej Polskiej na Łotwie.

W programie "Nasz Głos" Ambasador RP na początku składa życzenia uczniom i nauczycielom szkół polskich na Łotwie z okazji nowego roku szkolnego: "Chciałabym złożyć bardzo serdeczne życzenia wszystkim uczniom, jak również kadrze nauczycielskiej, także kierowniczej szkół polskich na Łotwie i życzyć samych sukcesów, przyjemności z nauki, przyjemności też z nauczania tak drogich nam uczniów szkół polskich. Proces uczenia się jest naprawdę wielką przyjemnością: poznawanie świata, cieszenie się tym światem, odkrywanie nowych rzeczy. Człowiek, kiedy się uczy, jest takim trochę Kolumbem."

Następnie Ambasador RP mówi o znaczącej rocznicy w historii Polski  - o 40-lieciu podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku pomiędzy strajkującymi robotnikami Stoczni Gdańskiej a władzą, w wyniku czego powstał wolny, Niezależny Związek Zawodowy "Solidarność. "Wszyscy ci, urodzeni przed rokiem 1980 dobrze pamiętają, czym był ruch Solidarności dla Polski, dla Polaków,ale też dla całej Europy i dla całego świata.

Solidarność to jest marka Polski, która mówi o tym, że zawsze chętnie udzielamy pomocy, jesteśmy w trudnych chwilach pomocni także poświęcając swoją krew, jak to było w Kampanii Łatgalskiej. Solidarnośc wyłamała wielką cegłę w tym murze, który potem zacżął się sypać. Pamiętajmy o tym, że solidarność nie jest tradycją, ale także dniem dzisięjszym," mówi do słuchaczy Ambasador RP Monika Michaliszyn. 

 

Konsul RP na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek informuje o Święcie Czytelnictwa i zachęca słuchaczy "Naszego Głosu" do czytania:"...ten, kto czyta, ten myśli, a jeśli myśli, to nie będzie jak cielę wiedzione na rzeź, tylko będzie samodzielnym, odpowiedzialnym człowiekiem. I tej odpowiedzialności i głębokiego zastanawiania się nad sobą, swoimi czynami i konsekwencjami swoich czynów wszystkim Państwu serdecznie życzę!" W dalszej części programu Konsul RP mówi o tragicznym dla Polski dniu 17 września 1939 roku, kiedy na terenach Polski było już dwóch okupantów - Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki.Ciąg dalszy opowiadania - w kolejnej audycji.

 

Spotkanie z osobą - obywatelką Polski Jadwigą Ordon, która w okresie walk robotników o swoje prawa na własne oczy widziała te wydarzenia, stało się dodatkowym źródłem informacji: "Okres, kiedy były podpisywane Porozumienia Sierpniowe jest mi bliski, dlatego że wtedy byłam dosyć młodą dziewczyną. Lata 80-te kończące okres komuny w Polsce były bardzo ciężkie. Strajki się bardzo nasilały,walczyli o warumki pracy, o to, żeby wynagrodzenie pozwalało na godziwe życie."

 

Polska Szkoła średnia im.Ity Kozakiewicz w Rydze będzie miała dużo zmian w organizacji procesu nauczania oraz trybu zachowania się uczniów w czasie pobytu w szkole. Dokładnie o tym opowiada 1 września zastępca dyrektora szkoły Edyta Dmuchowska-Grawa.