Am 30. April 2023 fand das XI. Internationale Festival der Nationalkulturen statt, an dem 15 verschiedene nationale Vereinen aus Ventspils, Liepāja und Riga, darunter das Gesangsensemble „Morgenrot“ des Deutschen Kulturvereins Riga und das Gesangsensemble „Windau“ des Deutschen Vereins Ventspils, teilnahmen. Das Galakonzert begann mit einem kostümierten Auftritt der Ensemblemitglieder in Form eines mehrfarbigen Kranzes, um die besondere Individualität jedes einzelnen Vertreters der Nationalität zu zeigen. Unter den Teilnehmern waren auch die große slawische Tanzgruppe „Zadorinka“ aus Riga sowie mehrere slawische, weißrussische und ukrainische Gruppen und ein jüdisches Lied-Ensemble aus Ventspils.

XI starptautiskais nacionālo kultūru festivāls 2023.gada 30. aprīlī bija ļoti piesātināta diena, kad Rīgas vācu kultūras biedrības vokāli instrumentālais ansamblis „Morgenrot" un Ventspils vācu vokālais ansamblis „Vindau” piedalījās galā koncertā kā vieni no 15 dažādu nacionālo biedrību dalībniekiem, kas bija ieradušies no Ventspils, Liepājas un Rīgas. Galā koncerts iesākās ar kolektīvu dalībnieku tērpu parādi kā daudzkrāsainu vainagu, lai parādītu katras pārstāvētās tautības savu īpašo individualitāti. Dalībnieku vidū bija lieliskais slāvu deju kolektīvs "Zadorinka" no Rīgas, kā arī vairāki slāvu, baltkrievu un ukraiņu kolektīvi, ebreju dziesmu ansamblis no Ventspils. To ka šāds festivāls vieno tautas un cilvēkus ar dažādām vajadzībām apliecina arī tas, ka Rīgas vācu kultūras biedrībās ansamblī „Morgenrot” iesaistīti dzied Renāte un Antons no neredzīgo biedrības.

 

Beteiligung der Bürger an der Entwicklung des Landes durch „Sklandrausis“

Der Deutsche Kulturverein Liepāja lud gefährdete Bevölkerungsgruppen und Interessierte zur Teilnahme am Seminar „TAPT: Über die Rechte von Sklandrausis!“ ein, das im Rahmen des Projekts „Inkubator für demokratische Kompetenzen“ als Frühlingsveranstaltung  „POP-UP Demokratie probieren“ durchgeführt wurde. Zusammen mit dem ethnografischen Ensemble des Volkshauses "Magische Anzüge" Jūrkalne und Taiga Reģe wurden „Sklandrausis“ im Folklorehaus „Namīns“ hergestellt. Auch jeder Teilnehmer teilte eine Geschichte „Wie ich zum bürgerschaftlichen Engagement in der lokalen Gemeinschaft beigetragen habe“. Gedanken und Arbeiten zur aktiven Beteiligung der Bürger an der Entwicklung des Landes wurden durch die Bekanntschaft mit „Sklandrausis“ gesammelt.

Vācu biedrība / Deutscher Kulturverein Liepaja aicināja mazaizsargātās personas un interesentus piedalīties bezmaksas demokrātijas darbnīcā "Par sklandrauša tiesībām TAPT!", kas tika rīkots projekta "Demokrātisko kompetenču inkubators" pavasara aktivitātes ietvaros kā "POP-UP Izgaršo demokrātiju". Folkloras namā "Namīns" . Kopīgi ar Jūrkalnes tautas nama etnogrāfisko ansambli  "Maģie suiti" un Taigu Reģi tika tapināti sklandrauši. Pie viena ar  ziedojumu palīdzību  tika atbalstīta Vācu biedrībai Liepājā. Katrs dalībnieks uzstājās  ar pieredzes stāstu "kā esmu veicinājis pilsonisko aktivitāti vietējā kopienā". Caur skandraušu  latvisko dzīvesziņu tika apkopotas domas un darbi  aktīvai pilsoņu līdziesaistei valsts attīstībā. Šo "Demokrātisko kompetenču inkubatora" pavasara aktivitāti Liepājā finansēja  Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “ Aktīvo iedzīvotāju fonds”.  Visus šī projekta  pasākumu īstenotājs ir Latvijas Vācu savienība .

 

Verschiedene Seiten des Projekts „Inkubator für demokratische Kompetenzen“

Am 2. Mai trafen sich Teilnehmer aus Puze, Pope und Ugāle bei der POP-UP Veranstaltung „Demokratie probieren“ unter dem Motto „Weiße Tischdecke ist Ehrensache!“ im „Kulturhaus Puze“, um gemeinsam Spaß zu haben und effizient zu arbeiten. Das Mitsingen mit Dagnija Selecka verlieh der Veranstaltung eine feierliche Atmosphäre und die Ukrainerin Tetiana Kolii begrüßte die Teilnehmer des Festivals zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands mit ukrainischen Liedern.

No 2021.gada Ventspils vācu kultūras biedrība Ventspils pusē realizē Latvijas Vācu savienības organizēto projektu "Demokrātisko kompetenču inkubators", kura programma paredz veicināt vietējo iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti ar pārsteigumu pilnu iesaisti. 2.maijā Puzes kultūras namā uz POP UP pasākumu “Izgaršo demokrātiju” ar devīzi “Balts galdauts – goda lieta” pulcējās dalībnieki no Puzes, Popes un Ugāles pagastiem, lai kopā gan priecātos, gan nopietni pastrādātu.

Svētku sajūtu pasākumā ienesa sadziedāšanās kopā ar Dagniju Selecku un dalībniekus Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkos ar ukraiņu dziesmām sveica ukrainiete Tetiana Kolii.

 

 Durch die Spuren der Liebe im Herzen zur Einigung des geeinten und friedlichen Europas

Am Europatag wurde das Ensemble „Morgenrot“ des Deutschen Kulturvereins Riga von der Europäischen Kommission eingeladen, um deutsche Kultur und Traditionen im Hof ​​der Europäischen Union in Riga vorzustellen. Das Programm der Veranstaltung wurde von dem Deutschen Verband (Ilze Garda), dem Deutschen Kulturverein Riga (Dace Šulmane), Aina Balaško  sowie Daniels Deksnis (Jugendarbeit) vorbereitet. Junge Menschen traten aktiv ins Gespräch mit Passanten, sprachen sie auf Deutsch und Lettisch an und verwöhnten sie mit dem traditionellen deutschen Gericht „Schmauz“. Durch das gegenseitige Kennenlernen und die Liebe zur deutschen Kultur hinterließ das Treffen bei jedem unauslöschliche Spuren in seinen Herzen, die zum Beginn einer neuen Freundschaft und dem Ziel führen wird, das geeinte und friedliche Europa zu vereinen.

Eiropas dienā  Rīgas Vācu kultūras biedrības ansamblis „Morgenrot” tika Eiropas Komisijas pārstāvniecības aicināts pārstāvēt vācu kultūru un tradīcijas Eiropas Savienības mājas pagalmā Rīgā sniedzot koncertu un kādu no vācu tradicionālajām īpašībām. Par pasākuma programmas sagatavošanu jāpateicas Vācu savienības kopdarbam tās vadītājai Ilzei Gardai, Rīgas vācu biedrības vadītājai Dacei Šulmanei un vecbiedrei Ainai Balaško, kā arī vācu biedrības jauniešu komandai, kuru pārstāvēja Daniels Deksnis. Jaunieši aktīvi iesaistījās sarunās ar garāmgājējiem uzrunājot tos vācu un latviešu valodās, varētu pat teikt apzīmogojot tos uz rokas ar vācu karoga meln, sarkan, dzentenu zīmodziņu un cienājot ar tradicionālo vācu ēdienu „Šmauc”.   Iepazīstoties un iepazīstinot ar vācu kultūru izrādot mīlestību katrs kuram laimējās izbaudīt šo tikšanos atstāja neizdzēšamas pēdas sirdīs, kuras vedīs uz jaunas draudzības sākumu un mērķi par vienotas un mierīgas Eiropas apvienošanu.