- Wydarzenia sprzed 99 lat zapoczątkowały współczesne relacje polsko-łotewskie, - podkreśliła Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn w przemówieniu 3 stycznia pod Krzyżem na Słobódce w Daugavpils oraz w Krasławiu przy pomniku poległych Legionistów Polskich, z okazji 99.rocznicy walk o wyzwolenie tych miast z rąk bolszewików, o czym informuje program "Nasz Głos". Ambasador RP zaznaczyła również, że za rok będziemy obchodzić setną rocznicę udziału Wojska Polskiego w wyzwalaniu Łotwy.

Obecnie jesteśmy w okresie Karnawału, który będzie trwał aż do Środy Popielcowej. O polskich tradycjach karnawałowych opowiada Konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek:"Obchodzimy Karnawał na wielu sposobów. Zarówno są to bale karnawałowe, jak i czasami kuligi. Natomiast apogeum Karnawału - to ostatni tydzień przed Środą Popielcową".

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku poświęcone jest ludziom, którzy zostali deportowani na Sybir w latach 1940-1941. Pracownik naukowy Muzeum Anna Nowacka opowiada:"Ci sybiracy, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, byli wywiezieni jako małe dzieci. Więc, oni pamiętają często ten pobyt z opowiadań rodziców. Ale również, już wracając po sześciu latach zesłania, pamietają i opowiadają nam swoje preżycia. Przekazują nam pamiątki. Mamy przeróżne pamiątki i każda pamiątka stanowi jakąś historię."

Profesor Akademii Muzycznej im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu saksofonista Ryszard Żołędziewski razem z pianistą Glebem Belajewym z Daugavpils wystąpił 27 stycznia z koncertem w Rydze w sali Domu Asocjacji TKN Łotwy im.Ity Kozakiewicz. Koncert był organizowany przez prezesa Asocjacji TKN, profesora Akademii Muzycznej im.Jāzepa Vītola w Rydze Raffi Haradżanjana. Do programu "Nasz Głos" włączyliśmy nieduży fragment koncertu.