"Zachęcam do zaprzyjaźnienia się z polską historią",- zaprosiła Konsul Pzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek delegatów Zjazdu Stowarzyszenia "Związek Polaków na Łotwie", o czym usłyszą Państwo w majowym programie "Nasz Głos".  Dalej Konsul podkresliła: "Losy Polaków, polskich szkół, polskiego Związku, każdej organizacji, zrzeszającej Polaków na Łotwie, są zarówno mnie osobiście, jak i Ambasadzie, jak i władzom Polski bardzo bliskie!"

 

Prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz na Zjezdzie wygłosił sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego ZPŁ i zaznaczył najważniejsze zadania Polaków na Łotwie:  "Głównym zadaniem nas wszystkich jest zachowanie i pielęgnowanie języka polskiego, kultury polskiej, polskich tradycji. Po to prawie 30 lat temy zakładała Związek Ita Kozakiewicz.

 

2.Od 10 kwietnia w Rydze otwarta jest wystawa tkanin i rzeźb wybitnej polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz (1930 - 2017). Kurator Wystawy, Dyrektor Centrum Sztuki Rzeźbiarskiej w Orońsku Eulalia Domanowska opowiada słuchaczom programu "Nasz Głos" o twórczości artystki, o dziełach eksponowanych na wystawie.

 

W Polsce została wydana książka o historii Polaków w Liepai. Marta Szafranek - rzecznik prasowy  Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika - opowiada o niezwykłej publikacji, autorem której jest Marek Głuszko, jeden z nielicznych badaczy tego zagadnienia. Na podstawie własnych zbiorów oraz archiwaliów przechowywanych w instytucjach łotewskich lub pozostających w rękach prywatnych, autor przywraca pamięć o Polakach związanych z Lipawą.