• Вторник, 24 октября 2017 г.
 • Именины: Renāte, Modrīte, Mudrīte
 • В Риге +1 °C, ветер м/сек, 775,19мм Рт.ст., вл. 80,00%

NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME IZSLUDINA KONKURSU UZ VALSTS SIA “LATVIJAS RADIO” VALDES LOCEKĻA PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMOS AMATU

 Aicinām pieteikties Latvijas Republikas pilsoņus, kuri atbilst šādām prasībām:

 • Valsts valodas un vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 • Augstākā izglītība – akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai eksaktajās zinātnēs. Tiem kandidātiem, kas vērtējumā saņems vienādu vai līdzvērtīgu punktu skaitu, maģistra vai doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Vismaz piecus gadus ilga darba pieredze vadošā amatā plašsaziņas līdzekļu jomā vai vismaz piecus gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, organizācijas vai iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
 • Nevainojama reputācija;
 • Kompetences:
 • Izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu.
 • Kompetence stratēģiskās plānošanas jomā.
 • Spēja noteikt mērķus, plānot darbības.
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.
 • Izpratne par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma sistēmas veidošanu un darbinieku motivāciju.
 • Izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to mediju darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Izpratne par sabiedrības dienas kārtību un tās veidošanos.
 • Izpratne par redakcionālā darba vadīšanu.
 • Spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti.
 • Izpratne par tehnoloģijām atbilstoši Latvijas Radio darbības specifikai.
 • Komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiska uzstāšanās u.c., kā arī prasmes iekšējā uzņēmuma komunikācijā.

Lūdzam pretendentus pieteikties konkursam, nosūtot pieteikumu slēgtā aploksnē pa pastu uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes adresi Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1939 līdz 2017.gada 2.novembrim (pasta zīmogs), uz aploksnes norādot: “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursam uz valsts SIA “Latvijas Radio” valdes locekļa programmu attīstības jautājumos amatu”, vai, sūtot ieskanētus dokumentus uz e-pasta adresi nominacijas.komisija@neplpadome.lv, piedāvājumam pievienojot:

 • parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā (ne vairāk kā 1 A4 lpp.);
 • ar parakstu apliecināts dzīvesgājums (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 1 eksemplārā;
 • parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturto daļā izvirzītajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties valdes locekļa amatā.

Mēnešalga valsts SIA “Latvijas Radio” valdes loceklim programmu attīstības jautājumos tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu vidēja lieluma kapitālsabiedrībā.

Ar konkursa nolikumu un paskaidrojošo materiālu attiecībā uz valdes loceklim programmu attīstības jautājumos izvirzītajām prasībām var iepazīties Padomes interneta vietnē www.neplpadome.lv, sadaļā “Sabiedriskie mediji”, “LR valdes konkursa norise”.

Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālr. 67221848 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi neplpadome@neplpadome.lv.

Latvijas Radio izsludina darba vakanci “Latvijas Radio 5 - Pieci.lv programmas direktors”

Prasības:

- Augstākā izglītība;
- Vēlama pieredze žurnālistikā ne mazāk kā divi gadi;
- Labas latviešu valodas zināšanas;
- Prasme sazināties vismaz divās svešvalodās labā līmenī;
- Labas MS Office lietotāja prasmes;
- Informāciju tehnoloģiju nozares izpratne;
- Prasme organizēt darbu un komunicēt ar cilvēkiem, nodrošinot labvēlīgu un radošu darba mikrovidi;
- Izpratne par sabiedriskā radio darbību un elektronisko mediju situāciju Latvijā;
- Izpratne un interese par jauniešu vajadzībām un paradumiem.

Latvijas Radio piedāvā:

- Darbu vienā no spēcīgākajiem zīmoliem mediju vidē;
- Radošu un izaicinošu kolektīvu un mērķus;
- Stabilu atalgojuma un sociālo garantiju sistēmu;
- Darbu ar projektiem, tai skaitā labdarības maratonu Dod Pieci;
- Spēcīgu un zinošu kolēģu komandu.

CV un motivācijas vēstuli sūtiet uz dod@pieci.lv ar norādi: Vakancei: programmas direktora amats.

Gaidām pieteikumus līdz 25.10.2017.

Sazināsimies tikai ar tiem, kas tiks nākamajā kārtā.