Четверг, 18 июля 2024 г.

Именины: Rozālija, Roze

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Divu IP Audio kodētāju - dekodētāju piegāde

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Guntars Plūcis, tālrunis: 67206688, e-pasts: guntars.plucis@radio.org.lv

 

2. Iepirkuma priekšmets :
2 (divu) jaunu IP Audio  kodētāju - dekodētāju  Digigram VB2005A0101 IQOYA *LINK  piegāde, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā  noteiktajām prasībām.

Instrukcija pretendentiem

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2014/IP-19, CPV kods: 32500000-8 (Telekomunikāciju iekārtas un piederumi)

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2014.gada 9.septembra, plkst. 12:00, Doma laukumā 8, Rīga.

5. Lēmuma pieņemšanas datums:

08.09.2014.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „AUDIO AE”, 4730.00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi)

LĪGUMS