• Воскресенье, 9 мая 2021 г.
  • Именины: Klāvs, Einārs, Ervīns
LSM Bērnistaba

Горячая новость › Вместе с окончанием ЧС приняты меры по длительному сосуществованию с Covid-19

VSIA “Latvijas Radio” rīko transportlīdzekļa VW Touran (ar valsts reģ. Nr. MN-7502) rakstisku izsoli:

1. Izsolāmā manta atrodas un to var apskatīt Rīgā, Bukultu ielā 7a darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, iepriekš piesakoties pa tālruņa Nr.  29497730.

2. Izsole notiek VSIA „Latvijas Radio” ēkā Rīgā, Doma laukumā 8, 2021. gada 26. aprīlī plkst. 12.00.

3. VW Touran (valsts reģ. Nr. MN-7502) nosacītā cena 6070,00 EUR (ieskaitot PVN), izsoles minimālais solis ir 50,00 EUR, nodrošinājuma apmērs 607,00 EUR.

4. Nodrošinājums ir jāiemaksā VSIA „Latvijas Radio” bankas kontā (AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV61UNLA0002100609688) ar norādi „Nodrošinājums izsolei”.

5. Piedāvājums izsolei jāiesniedz līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 12:00, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 Latvijas Radio ēkā Rīgā, Doma laukumā 8, LV-1505 (iepriekš piezvanot pa tālruņa Nr. 67206722 vai Nr. 29403800) vai nosūtot pa pastu uz iepriekš minēto adresi.


6. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Nosolītāja iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kas norādīts maksājuma uzdevumā.


Izsoles noteikumi elektroniski pieejami: šeit.