• Вторник, 25 июня 2019 г.
  • Именины: Maiga, Milija
  • В Риге °C, ветер м/сек, мм Рт.ст., вл. %
LSM Bērnistaba

Nomas objekta “Kafejnīcas telpu” nomas tiesību izsole (Noslēgusies)

Nomnieks: SIA "Ķieģelītis", reģ. Nr.40003061651

Līguma noslēgšanas datums 04.05.2019

Līguma noslēgšanas termiņš 06.05.2024

Nomas maksa par objektu kopā: 260,00 EUR (bez PVN) mēnesī


 

VSIA "Latvijas Radio" iznomā telpas ēkā Rīgā, Doma laukumā 8 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 506 0006
Būvju/telpu platība - 36.02 m2
Nomas termiņš - 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 250,00 EUR (bez PVN)
 

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Telpu nomas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana aptuveni 300 VSIA "Latvijas Radio" darbiniekiem un apmeklētājiem ēkā Rīgā, Doma laukumā 8. Telpas tiek nodots nomā ar iekārtām un aprīkojumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Ēkai ir caurlaižu režīms un ierobežotas piekļuves iespējas.
 

Informācija par izsoli
Datums: 20.02.2019
Laiks: 13:00
VSIA „Latvijas Radio” ēkā Doma laukumā 8, Rīgā, telpā Nr.200.
Pretendentam vai tā pārstāvim savlaicīgi pirms izsoles jāpiesakās kontaktpersonas caurlaides noformēšanai.

Izsoles noteikumi VSIA "Latvijas Radio" interneta mājaslapā sadaļā Izsoles: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/finanses/izsoles/
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska


Citi iznomāšanas nosacījumi
Telpu objekta platība var tikt palielināta, ja Nomniekam ir papildu nepieciešamas palīgtelpas inventāra, produktu novietošanai, lai nodrošinātu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus
Objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu, zvanot uz tālr. Nr.29403800
 

Kontakti
VSIA "Latvijas Radio"
Andis Balodis
tālr. Nr.29403800
e-pasta adrese: andis.balodis@latvijasradio.lv
 

Izsoles noteikumi:
Noteikumi

Telpu plāns

Līguma projekts