Пятница, 21 июня 2024 г.

Именины: Monvīds, Egita, Emīls

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

24 portatīvo datoru piegāde

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Sabīne Maurīte, tālrunis: 67206607, e-pasts: sabine.maurite@radio.org.lv

 

2. Iepirkuma priekšmets :
24 portatīvo datoru piegāde VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

Instrukcija pretendentiem

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2014/IP-18, CPV kods: 30213100-6 (portatīvie datori)

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2014.gada 2.septembra, plkst. 14:00, Doma laukumā 8, Rīga.

5. Lēmuma pieņemšanas datums:

03.09.2014.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:

AS „CAPITAL”, 9 871.12 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro, 12 centi), neieskaitot PVN

Līgums