Pani Halina Smulko, dyrektor Państwowego gimnazium imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils opowiada o plusach i minusach nauczania zdalnego i życiu szkolnym w tym roku akademickim, kiedy znowy są razem i uczniowie, i nauczyciele.

 

Historyk Wiesław Wróbel, autor książek o historii Białegostoku, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie w Białymstoku, jeden z najbardziej cenionych badaczy regionu oprowadza naszych słuchaczy po magazynie starodruków w Bibliotece.

 

Pan Wiesław Mikucki z Białostockiego Centrum Przyrodniczego opowiada o różnorodności przyrodniczej w rejonach polarnych.

 

Audycja "Nasz Głos" odwiedza Warszawskie Łazienki i spaceruje po Pałacu Królewskim.

 

Ksiądz Tadeusz Cieślak wprowadza słuchaczy w okres Wielkiego Postu. Ksiadz podkreśla, że sama nazwa „Wielki Post” skupia często naszą uwagę właśnie na kwestii ograniczeń w spożywaniu pokarmów, odmawiania sobie pewnych przyjemności z tym związanych, ale chyba niesłusznie. Zbytnie skoncentrowanie się na „wielkopostnej diecie” może sprowadzić cały ten ascetyczny wysiłek do jakiegoś „duchowego fitnessu”, gdzie głównym pytaniem jest: czy dam radę? A tymczasem potrzeba całościowego podejścia do tego rodzaju ćwiczenia duchowego. Przecież nie wystarczy odmówić sobie słodyczy czy alkoholu, skoro i tak codziennie narkotyzujemy się głupawymi programami w mediach, nieustannie dudniącą muzyką, czy plotkami ze świata. Tutaj post od takich rzeczy mógłby być swoistą higieną duchową dla naszych serc i umysłów. Poza tym już od Środy Popielcowej Kościół wskazuje na to, że oprócz postu potrzeba też modlitwy i jałmużny. W pierwszym przypadku jest to zachęta, by miejsce, które zrobiliśmy w naszym życiu np. dzięki postowi od Facebooka wykorzystać także na poczytanie Pisma świętego albo chrześcijańskiej książki, odwiedzenie kościoła, odmówienie jakiejś modlitwy, np. o pokój na świecie, zastanowienie się nad własnym życiem czy relacjami z bliskimi.