"Radio jest jednym z najpiękniejszych wynalazków ludzkości"  - tak uważa Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Pani Monika Michaliszyn. 

1 listopada jest dla redakcji programu "Nasz Głos" datą szczególną. W 1989 roku w tym dniu wyszła w świat pierwsza audycja radiowa w języku polskim na Łotwie i jest na antenie Radia Łotewskiego LR4 już 30 lat. Założycielką była Ita Kozakiewicz - lider środowiska polskiego na Łotwie. Ryszard Łabanowski, ówczesny dyrektor Radia Łotewskiego wykazał życzliwość i wsparcie dla polskiego programu.

Pani Ambasador w wywiadzie dla programu "Nasz Głos" mówi:"Musimy serdecznie podziękować Łotewskiemu Radiu, które jest tak życzliwe, że udostępnia nam fale, czyli czas antenowy oraz wspomaga pracę nad polskim programem". Do twórców polskiej audycji Pani Ambasador mówi:"To, jaki Państwo mają wpływ na życie mniejszości polskiej, czy jaki też oddźwięk jest tych audycji, jaką one mają wagę informacyjna, jest nie do przecenienia." 

Oddział Zwiazku Polaków na Łotwie w Jurmale obchodził 13 października 2019 roku jubileusz - 25 lat działalności. Na uroczystości była obecna Ambasador RP na Łotwie Pani Monika Michaliszyn.

W przemówieniu do uczestników święta Pani Ambasador podziękowała Polakom z Jurmały za wierność polskości, za działania na rzecz zachowania polskich tradycji oraz mowy polskiej, a także życzyła dalszej owocnej i ścisłej pracy wśród Polaków w Jurmale. Odbył się uroczysty koncert muzyki Chopina w wykonaniu uczniów Średniej Szkoły Muzycznej w Dubułty. Jubileuszowe gratulacje gości z innych oddziałów ZPŁ były skierowane do prezesa Jurmalskiego oddziału ZPŁ Sabiny Ciranoka.

Klub Miłośników Słowa Polskiego "Gawęda" 17 października obchodził 10-lecie swego istnienia. Założono klub z potrzeby bardziej częstych spotkań Polakow zainteresowanych kulturą, językiem i literaturą polską. Na uroczystości w siedzibie ZPŁ w Rydze byli obecni przedstawiciele Ambasady RP na Łotwie Grzegorz Opaliński i Krystyna Barkowska. Spotkania w Klubie "Gawęda" odbywają się przy herbatce i rozmowach w języku polskim.

Na spotkaniach częstymi gośćmi są Polacy - przedstawiciele kultury i nauki z Polski. Przyjacielem "Gawędy" jest łotewski poeta i tłumacz, znawca języka polskiego Knuts Skujenieks. Wierną przyjaciółką Klubu była Pani Ambasadorowa Jadwiga Nowakowska, która była obecna prawie na każdym spotkaniu, robiła zdjęcia, z których w końcu powstała książka fotograficzna jako prezent dla "Gawędy".

Częstochowa jest rodzinnym miastem polskiej poetki Haliny Poświatowskiej. Żyła krótko - 32 lat. Była chora na serce. Autorka kilkuset wierszy, jest obok Wisławy Szymborskiej, najbardziej czytaną polską poetką.

W Częstochowie przy ul.Jasnogórskiej 23, gdzie mieszkała z rodziną, dzisiaj jest Dom Poezji, założony w 2007 roku. Właśnie tu spotkałam Pana Zbigniewa Mygę - brata Haliny Poświatowskiej, który zgodził się na krótki wywiad. W dzisiejszym programie "Nasz Głos" usłyszą Państwo ten wywiad.