"Niech w Święto radosne Paschalnej Ofiary

składają jej wierni uwielbień swych dary" -

tak codziennie podczas Oktawy Wielkanocy śpiewają wierni.  Ksiądz Witold Wiśniewski w audycji "Nasz Głos" opowiada o ośmiu dniach Oktawy Wielkanocy, które mają, podobnie jak niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rangę uroczystości. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość.

Ksiądz składa słuchaczom najserdeczniejsze życzenia: "Obfitości łask Chrystusa, pokoju serca i doświadczenia bliskości Boga i Jego miłosierdzia! Niech Jego żywa obecność w Eucharystii wzmacnia waszą wiarę, nadzieję i miłość!"

W marcu na Łotwie odbyła się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jak każdego roku. Tym razem w trybie online. Czym uczestnicy Olimpiady zaskoczyli komisję, informują Przewodnicząca Komisji pani profesor Anna Kieżuń, Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku pani Anna Kietlińska, pani profesor Uniwersytetu w Białymstoku Anna Janicka, pani doktor UwB Barbara Olech.

Zwycięzcy Olimpiady w 2021 roku: Maija Laizane z Rezekne - pierwsze miejsce; Leon Selezniow z Rygi - drugie miejsce; Anastasija Saveika z Daugavpils - trzecie miejsce.

Filolog, eksambasador Łotwy w Litwie, Polsce (2004-2009), Finlandii, Czechach i innych krajach Alberts Sarkanis, który został odznaczony przez Rzeczpospolitę Polską Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP w 2005 roku, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP w 2009 roku, a także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 2012 roku, w kwietniowej audycji "Nasz Głos" kontynuuje wypowiedź o pracy dyplomaty i przyznaje, że w pracy przede wszystkim pomaga miłość do kraju, w którym pracujesz, i wiedza językowa. Młody człowiek, marzący o pracy dyplomatycznej, musi tego bardzo chcieć.

 

Polonistka z Polskiej szkoły im. Ity Kozakiewicz pani Sabina Mężyk opowiada o Dniu Języka Ojczystego i jego obchodach w ryskiej szkole. W 2000 roku UNESCO ustanowiło takie święto, żeby podkreślić, jak ważny jest właśnie język ojczysty czyli ten pierwszy, oraz dlatego, żeby chronić języki mniej popularne i którymi posługuje się mniej ludzi. Pani Sabina zwraca uwagę słuchaczy na to, że "to, jak posługujemy się językiem polskim, jest przejawem naszego patriotyzmu, jest rodzajem nowoczesnego patriotyzmu. Dbałośc o język ojczysty musi być naszym obowiązkiem." Pani Sabina dodaje, że "język pierwszy decyduje o naszej osobowości, o tym, jak patrzymy na świat." Starsi uczniowie tego dnia zastanawiali się i dyskutowali na temat "Językowa unifikacja czy Wieża Babel". Zapraszamy słuchaczy audycji poćwiczyć język, wykorzystując łamaniec językowy, który przytacza pani Sabina.

 

W wydawnictwie "Mansards" w marcu ukazał się zbiór esejów Marcina Wichy "Rzeczy, których nie wyrzuciłem". Jego tłumaczka Ingmāra Balode, w dorobku której są dzieła Stanisława Lema, Czesława Miłosza, Olgi Tokarczuk, Doroty Masłowskiej, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Sławomira Mrożka, Jacka Dehnela, Hanny Kral, Jarosława Iwaszkiewicza, Mikołaja Łozińskiego, opowiada o tak trudnej i ciekawej pracy, jakie jest tłumaczenie tekstów literackich wybitnych autorów: "Trzeba być zupełnie swobodnym we wszystkich warstwach językowych. Być na bieżąco ze słengiem młodzieżowym, językiem, jakiego słychać na targu, językiem, którym posługują się kierowcy." Pani Ingmāra podkreśla, że niezbędna jest bardzo dobra wiedza języka ojczystego, języka, na który się tłumaczy. "Uzupełnienie swojej wiedzy językowej jest taki proces bez przerwy i bez końca." Tłumaczka przyznaje, że w tym bardzo dobrze służy polskie radio, którego można słuchać wszędzie i zawsze, kiedy zmęczenie oczu i umysłu nie pozwala korzystać z innych mediów.