Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej pani Monika Michaliszyn przypomina słuchaczom, w jakiej sytuacji historycznej Sejm Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku przyjął Konstytucję. "Przynosi ze sobą zmiany fundamentalne, stanowi, że wolność obywatelska i porządek społeczny to wartości, które mają się równoważyć. Konstytucja 3 Maja nawiązywała do najlepszych republikańskich tradycji ustrojowych i stanowiła swoiste wyzwanie rzucone absolutystycznym władzom imperialnej Rosji, militarystycznych Prus i Habsburgskiej Austrii, które odbierały ją jako zagrożenie. Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja, zawarta w niej myśl ustrojowa, oraz wolnościowe, demokratyczne przesłanie - to ogromnie ważna część dorobku europiejskiego. Dlatego przypadająca w tym roku 230 rocznica ustanowienia tej Konstytucji powinna być inspirującym świętem dla całej współczesnej Europy."

Pani Ambasador proponuje Polakom na Łotwie połączyć się duchowo i wspólnie uczcić tę rocznicę, śpiewając hymn Rzeczypospolitej Polskiej albo najsłynniejszą pieśń, związaną z Konstytucją 3 Maja, o historii powstania której opowiada w audycji. Pani Monika Michaliszyn składa życzenia Polonii i Polakom za granicą: "W imieniu swoim i władz Reczypospolitej, oraz wszystkich pracowników Ambasady RP w Rydze przesyłam państwu płynące z głębi serca życzenia wiary, nadzieji, oraz wzajemnej życzliwości i solidarności."

 

Ksiądz Witold Wiśniewski opowiada o uroczystości Najświętszej Marii Panny, królowej Polski, które w Kościele Katolickim obchodzi się 3 maja.

 

Pani Walentyna Szydłowska obecnie zajmuje się organizacją muzeum Gimnazjum Polskiego w Rezekne. "Chcemy zacząć od historii powstania tej szkoły przed wojną i potem już w drugim pomieszczeniu od roku 1993." Pani Walentyna czeka na decyzję fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o przydzieleniu pomocy w utworzeniu muzeum.

 

Tłumaczka Ingmāra Balode, w dorobku której są dzieła Stanisława Lema, Czesława Miłosza, Olgi Tokarczuk, Doroty Masłowskiej, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Sławomira Mrożka, Jacka Dehnela, Hanny Kral, Jarosława Iwaszkiewicza, Mikołaja Łozińskiego, opowiada o trudnej i ciekawej pracy tłumacza.

Mówi, że "wybór książek do tłumaczenia celuje we wzbogacenie łotewskiego czytelnika." Marcin Wicha w książcę "Reczy, których nie wyrzuciłem" podejmuje bardzo trudny temat w sposób, którego w łotewskiej literaturze nie ma. To przyczyniło się do wyboru tej książki przez Ingmarę Balode dla tłumaczenia. Przetłumaczona została wydana przez "Mansards" w marcu tego roku.

 

Pani Danuta Szawdine przywołuję w pamięci 40 lat swojej trudnej, odpowiedzialnej i ciekawej pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pani Danuta dzieli się też swoimi obserwacjami mody na suknie ślubne. Pani Danuta przyznaje, że najbardziej lubiła, jak para młoda przychodziła w ludowym stroju.

Pani Danuta w rozmowie podkreśla, że w swojej rodzinie zachowała polskość, język, kulturę: "Zawsze szukałam polskiego towarzystwa. Męża sobie znalazłam Polaka, i dzieci też wychowaliśmy po polsku." Za rzetelną i długoletnią pracę i zasługi dla Państwa Łotewskiego pani Danuta Szawdine została nagrodzona Krzyżem Uznania trzeciego stopnia.