Białoruś zamieszkują 300 000 Polaków. Do Polski od roku 2020 napływa fala uchodźców - Białorusinów i Polaków, którzy byli aresztowani, represionowani, których swobody wynikające z bycia mniejszością polską na Białorusi, zostały ograniczone. O zastraszaniu naszych rodaków przez władze białoruskie, niszczeniu miejsc polskiej pamięci historycznej na Białorusi, a także o udzielaniu pomocy humanitarnej uchodźcom opowiada prezes Podlaskiego oddziału stowarzyszenia "Wspólnota Polska" pani Anna Kietlińska.

Sejm uchwalił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Pretekstem są obchody 200 rocznicy wydania „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza, których publikacja zapoczątkowała epokę Romantyzmu w Polsce. W audycji "Nasz Głos" witamy pisarkę, tłumaczkę Emilię Kiereś. W 2018 roku został wydany tom "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza z komentarzami Emilii Kiereś, która objaśnia poszczególne niezrozumiałe dla czytelników XXI wieku słowa, zwyczaje, okoliczności i sytuacje i ma nadzieję, że zaprzyjaźnimy się z Adamem Mickiewiczem, który pisząc "Ballady i romanse" wcale jeszcze nie wiedział, że złożą się one na jedną z najbardziej przełomowych książek w historii polskiej literatury.  W audycji "Nasz Głos" Pani Emilia Kiereś opowiada o epoce Romantyzmu w Polsce, jaki wpływ ta epoka wywarła na myślenie i zachowanie narodu polskiego, jakie są ślady epoki Romantyzmu w czasach teraźniejszych.

Wydarzenia ze święta miasta w Krasławie relacjonuje ekipa "Akcentów Polskich". Ksiądz Tadeusz Cieślak wyjaśnia sens pielgrzymowania. Sierpień – zarówno na Łotwie jak i w Polsce – to dla wierzących tradycyjnie miesiąc pielgrzymowania. Szczególnym celem pielgrzymek są sanktuaria maryjne: Agłona i Jasna Góra. Dzisiaj pielgrzymowanie stało się zjawiskiem sezonowym, jak gdyby trochę turystyczno-sportowym, łącznie z ekstrawaganckimi jego formami, np. biegową czy deskorolkową. Nie powinno to jednak przesłaniać nam tej pierwotnej prawdy, że pielgrzymka jest symbolem życia: dla wierzących jest to zmierzanie ku Bogu, dla innych – poszukiwanie Stwórcy albo sensu życia. I tego się trzeba trzymać, nawet jeśli droga sprowadza się do paru godzin spędzonych w autokarze.