Konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie pan Mariusz Podgórski składa życzenia wszystkim nauczycielom, pracującym na polskich placówkach edukacyjnych na Łotwie, i życzy uczniom powodzenia w nowym roku akademickim. Pan Konsul podkreśla, że wspieranie edukacji w języku polskim na Łotwie i umożliwienie przekazywania polskości następnym pokoleniom jest niezwykle ważna dla rządu polskiego.

 

Dyrektorka Polskiej średniej szkoły im.Ity Kozakiewicz w Rydze pani Teresa Dinule opowiada o dokonanej pracy w zmienianiu programów nauczania w szkole, o zrobionym remoncie i o planach na nowy rok szkolny. Szkoła przydaje szczególne znaczenie zajęciom pozalekcyjnym, żeby uczniowie jak najwięcej mogli znajdować się w przestrzeni języka polskiego. Pani dyrektor mówi, że nauczyciele zawsze są otwarci na współpracę i oczekuje na takie same podejście i ze strony rodziców uczniów.

 

Dziennikarz portalu "Przegląd Bałtycki" pan Tomasz Otocki przypomni nam naszych rodaków Stanisława Łasiewicza i Stanisławę Dowgiałłównę pochowanych w Krakowie.

 

Wilno świętuje swoje 7000-lecie. O wystawie "Wilno. Vilnius. Vilne. 1918-1948" w Muzeum Narodowym w Krakowie opowiada dziennikarz Tomasz Otocki.

W latach 1918–1948 Wilno przechodziło z rąk do rąk – stawało się częścią Polski i Litwy, było zajmowane przez hitlerowców i przez wojska radzieckie. Ekspozycja pokazuje, jak artyści ówczesnego wieloetnicznego i wielokulturowego Wilna postrzegali swoje miasto. Obok przedstawicieli kultury polskiej ważną rolę w tworzeniu tego wizerunku odegrali również artyści litewscy, żydowscy i białoruscy. Wystawa prezentuje prace wileńskich artystów przechowywane w polskich i litewskich instytucjach dziedzictwa kulturowego.

 

Ksiądz Tadeuz Cieślak dzieli się przemyśleniami po 38. Światowych Dniach Młodzieży – spotkaniu młodych katolików, które odbyło się od 1 sierpnia do 6 sierpnia 2023 w Lizbonie. Ksiądz przewodniczył grupie z Łotwy. Sama grupa składała się w większości z młodzieży z rodzin związanych z drogą neokatechumenalną, a w związku z tym program tylko częściowo pokrywał się z oficjalną agendą Światowych Dni Młodzieży.

Skład grupy był też specyficzny: Łotysze stanowili być może około połowy uczestników – reszta to członkowie międzynarodowych wspólnot misyjnych „ad gentes” działających w Rydze. Nie wszyscy, którzy wyruszają w drogę są do końca zmotywowani. Często ta pątnicza motywacja dojrzewa dopiero w trakcie drogi, a nie wystarczy, gdy ktoś pochodzi z pobożnego środowiska, gdzie modlitwa i Słowo Boże są na porządku dziennym. Pielgrzymowanie wymaga pewnego wewnętrznego wysiłku i otwierania się na duchowe wartości, które są obecne w drodze. Trzeba modlić się, by ci młodzi ludzie nie zagłuszyli w sobie głosu, który usłyszeli tam w Lizbonie.

 

Koncert „Łączy nas Bałtyk”, który odbył się w Rydze na Starówce, był artystycznym hołdem dla Polaków na Łotwie i podkreśleniem niezwykłych relacji międy państwami, które połączyło Morze Bałtyckie. W wydarzeniu, które organizowała Telewizja Polska, zaprezentowane zostały utwory w wykonaniu artystów polskich, łotewskich, a także z innych krajów bałtyckich, takich jak Estonia i Szwecja. Wrażeniami z tego koncertu dzieli się pani Viga Anderson.