Pani Andżella Liepa, nauczycielka języka łotewskiego, opowiada o rozpoczęciu roku szkolnego w Polskiej Szkole im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Informuje słuchaczy o tym, jakie zaszły zmiany w nauczaniu szkolnym: "Dzieci muszą się nauczyć wykorzystywać wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas lekcji z jednego przedmiotu, na innych lekcjach i, najważniejsze , w życiu."

Z tym jest związana ścisła współpraca nauczycieli, uzgodnienie programów z różnych przedmiotów. Kilka przedmiotów, które teraz mają status fakultatywów, są obowiązkowe, bo zapewniają dzieciom zdobycie wiedzy o Polsce, historii i geografii Rzeczypospolitej, co jest rzeczą podstawową dla uczęszczających do polskiej szkoły. Poza tym uczniowie mają możliwość wypróbować siebie w dziennikarstwie, tworząc szkolną gazetkę na stronie internetowej.

 

W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin poety Cypriana Kamila Norwida. 24 września ruszył „Projekt: Norwid”.

Jego celem jest promocja wiedzy o życiu i twórczości poety, przede wszystkim wśród polskiej młodzieży mieszkającej poza granicami kraju. Akcję honorowym patronatem objął Premier Polski Mateusz Morawiecki. O szczegółach tego projektu w audycji "Nasz Głos" opowiada pani Sabina Mężyk, nauczycielka z polskiej szkoły imienia Ity Kozakiewicz w Rydze. Pani mówi o Norwidzie: "Jest to postać godna uwagi, bo możemy tam sporo wyczytać na temat właśnie człowieka i postawy patriotycznej, czyli wartości, które są uniwersalne i których potrzebujemy szczególnie dzisiaj, w XXI wieku."

 

We wrześniu obchodziliśmy 85.rocznicę urodzin Aleksandra Kublińskiego, łotewskiego kompozytora polskiego pochodzenia, autora wielu znanych i lubianych piosenek. Pani Halina Głowecka, uczestniczka Klubu Miłośników Słowa Polskiego "Gawęda", była na imprezie, poświęconej temu wydarzeniu, i dzieli się wrażeniami ze słuchaczami.

Spotkanie prowadziła aktorka Maija Eglīte, piosenki A.Kublińskiego śpiewali Inese Greste i Žoržs Siksna, przy fortepianie był Jānis Jakovļevs. Ciekawie opowiadała o chwilach z życia kompozytora Dagnija Dreika. Wiersze poetki były wykorzystane przez A.Kublińskiego i przekształciły się w piękne piosenki. Na sali w Domu Mniejszości Narodowych w Rydze, umieszczona na stoliku, stała zapalona świeca i album rodzinny. Każdy obecny mógł do niego zajrzeć i dowiedzieć się coś o historii rodziny Kublińskich. Pani Halina zdradza, że jej ulubioną piosenką kompozytora jest swoisty hymn Rydze pod tytułem "Noktirne", zaczynający się słowami "Nocami, w wązkich uliczkach Starego Miasta..."

\

Jesienią 1621 roku toczyła się bitwa pod Chocimiem, jedna z największych bitew w historii Europy i ostatni bój hetmana Jana Karola Chodkiewicza, który zdobył sławę niezwyciężonego wojownika. Ksiądz Witold Wiśniewski opowiada słuchaczom o przyczynach ówczesnej wojny polsko-tureckiej i o przebiegu bitwy pod Chocimiem. "Gdy wrogie armii stanęły naprzeciw siebie, z polskich szańców uderzyła w niebo stara rycerska pieśń, najdawniejszy hymn Polaków "Bogurodzica". Potężny śpiew wzbudził ogromne wrażenie w szeregach muzulmanów." Ksiądz cytuje słowa hetmana, którymi zwrócił się do swego wojska. Bitwę uznano za największe zwycięstwo chrześcijańskiego oręża od stoczenia półwieku wcześniej batalii morskiej pod Lepanto. Polskę powszechnie określano jako mur krajów chrześcijańskich, jako zasłonę Europy, jako królewstwo, stojące na straży chrześcijańskiego świata.

Pani Helena Kowalonok, zastępca prezesa Jełgawskiego Oddziału ZPŁ, jest współorganizatorką turnieju gry "Ringo", który odbył się we wrześniu w Jełgawie.

Było dużo uczestników, i dużych, i małych, z całej Łotwy. Wszystkim gra bardzo się podobała, i zostało postanowione, że teraz to będzie impreza coroczna, która będzie gromadzić na stadionie nie tylko Polaków, ale też wszystkich chętnych do gry.