„Szkoła Polska w Rydze powinna być centrum polskiej kultury”, –  taką decyzję przyjęła Konferencja sprawozdawcza Ryskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie, o czym mówi prezes Ryskiego Oddziału ZPŁ Andżella Liepa w programie „Nasz Głos”oraz podkreśla, że uczniowe Polskiej Średniej szkoły im. Ity Kozakiewicz w Rydze składają centralizowane egzaminy państwowe z języka łotewskiego bardzo dobrze. Lecz na nauczanie języka polskiego według programu Ministerstwa Oświaty Łotwy przydzielono znacznie mniej godzin. Na Konferencji  Ryskiego Oddziału ZPŁ  23 marca zwrócono uwagę  na taki stan rzeczy. 

 

Międzynarodowa Wystawa Archeologiczna pod tytułem „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii” została otwarta 7 marca 2019r. w Łotewskiej Bibliotece Narodowej. Wystawa prezentuje zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Łotewskiego Narodowego Muzeum Historycznego. Wystawa powstała z inicjatywy Ambasadora Łotwy w Polsce JE Edgarsa Bondarsa. W programie „Nasz Głos” bierze udział Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Warszawie Wojciech Brzeziński oraz kierowniczka Działu Archeologii Bałtów tego Muzeum Anna Bitner- Wróblewska.

 

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku gromadzi pamiątki, dokumenty, przedmioty użytkowe, które są świadectwem tragicznych dla Polaków czasów - deportacji na Sybir oraz lat pobytu na zesłaniu. Z ogromną troską są te przedmioty przechowywane i pokazywane zwiedzającym.  Anna Nowacka, pracownik naukowy  Muzeum Pamięci Sybiru opowiada o kolejnych pamiątkach.