Vācu diaspora iekļaujas 150 gadu jubilejas pasākumos un koncertos, kuri veltīti XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem. Die deutsche Diaspora nahm an den Jubiläumsveranstaltungen und Konzerten zum 150. Jahrestag des Allgemeinen Lettischen Lieder- und Tanzfests teil.

Vācijas Bundestāga prezidente Bērbela Bāsa savas nesenās vizītes laikā Rīgā jūnijā pieņēma Latvijas saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna personīgo ielūgumu un apmeklēja Dziesmu svētku noslēguma koncertu. 9.jūlija vakarā Bērbelu Bāsu un viņas amata kolēģus gaidīja darba kārtības kulminācijas punkts - XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVII Deju svētku noslēguma koncerts "Kopā Augšup"! Raidījumā dzirdēsim nelielu ieskatu Dziesmusvētku vēsturē un vācu kultūras biedrību Latvijā biedrību personiskos piedzīvojumus, pārdzīvojumus un emociju stāstījumus.

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Bas, bekam bei ihrem jüngsten Besuch in Riga im Juni eine persönliche Einladung von dem Präsidenten der Saeima in Lettland, Edvards Smiltēns, und besuchte das Abschlusskonzert des Liederfests. Am Abend des 9. Juli erwartete Bärbel Bas und ihre Kollegen der Höhepunkt des Programms - das Abschlusskonzert des XXVII. Allgemeinen Lettischen Liederfests und des XVII. Tanzfests „Gemeinsam empor“! In der Sendung erhält man einen kleinen Einblick in die Geschichte des Liederfests und die persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und voller Emotionen Geschichten der deutschen Kulturvereine in Lettland.

* * *

150 gadadienas dziesmu un deju svētkos 40 560 dalībnieku skaitā diasporu pārstāvēja 88 kolektīvi ar 2587 dalībniekiem un 66 pūtēju orķestru kolektīvi ar 2097 dalībniekiem. Tai skaitā Latvijā esošās vācu mazākumtautību biedrības, pūtēju orķestris  no Vācijas "Flensburger Stadtbläser", kuri uzstājās Vondersalā, Esplanādē, Vērmanes dārzā un  Rīgas Mārtiņa baznīcā. Bet Jaunao vokālo ansambli no Mepenas Vācijas Vēstnieks Latvijā Kristians Helts pat bija uzaicinājis viesoties vēstniecībā, lai dalītos ar ansambļa dziedātājiem par  svētkos gūtajiem iespaidiem.

Beim 150. Jubiläums-Lied- und Tanzfest, an dem sich 40.560 Teilnehmern beteiligten, war die Diaspora durch 88 Gruppen mit 2.587 Mitgliedern und durch 66 Blaskapellen mit 2.097 Mitgliedern vertreten. Darunter waren die Vereine der deutschen Minderheit in Lettland und die Blaskapelle aus Deutschland „Flensburger Stadtbläser“, die im Wondersala, auf der Esplanade, in dem Wöhrmannschen Garten und der St.-Martins-Kirche in Riga auftraten. Doch das Meppener Vocalensemble wurde sogar von dem deutschen Botschafter in Lettland, Christian Heldt, zu einem Besuch in der Botschaft eingeladen, um die Eindrücke vom Geschehen während der Festivaltage mit den Sängern des Ensembles zu teilen.

* * *

Rīgas vācu kultūras biedrības vokāli instrumentālais ansamblis "Morgenrot" vadītājas Līgas Miķelsones vadībā  Latviešu Dziesmusvēkos piedalījās vērienīgā koncertā "Raduma spēks",  kas norisinājās Rīgas parkos uz 4 skatuvēm vienlaicīgi Vērmanes dārzā un Esplanādē visas dienas garumā.

Das Gesangsensemble des Deutschen Kulturvereins Riga „Morgenrot“ unter der Leitung von Līga Miķelsone nahm an einem großen Konzert beim lettischen Liederfest „Kraft der Kreativität“ teil, das den ganzen Tag in den Rigaer Parks auf 4 Bühnen gleichzeitig stattfand - im Wöhrmannschen Garten und auf der Esplanade.

* * *

Vācu apvienotais ansamblis „Morgenrot” kopā ar Dobeles vācu kultūras biedrības ansambli „De Lustigen” mazākumtautību kolektīvu koncertā  „Saules dziesmas audeklā” sniedza savu priekšnesumu Rīgas Mihaila Čehova krievu teātrī. Paldies muzikālajai apvienībai Raxtu Raxti un Kristīnei Kārklei  par daudzveidīgajiem muzikālajiem pavadījumiem koncerta dalībniekiem kur patiešām bija ieguldīts liels darbs un mīlestība, lai ar izpratni veidotu aranžējumus un pavadījumus tik dažādajiem skaņdarbiem!

Das deutsche Gesangsensemble „Morgenrot“ und das Gesangsensemble des Deutschen Kulturvereins Dobele „Die Lustigen“ traten gemeinsam im Konzert „Lieder der Sonne auf der Leinwand“ im Russischen Michail-Tschechow-Theater in Riga auf. Vielen Dank an den Musikverein Raxtu Raxti und Kristīne Kārkle für die vielfältigen, musikalischen Begleitungen der Konzertteilnehmer, wo wirklich viel Arbeit und Liebe mit Verständnis in die Erstellung von Arrangements und Begleitung für so unterschiedliche Stücke gesteckt wurde!

* * *

Par pavasara periodā Vācijā Minhenē norisinājušos dažādo kompetenču projektu Radio žurnālistikas darba specifiku, strādājot kopā ar citu Eiropas vācu biedrību kolēģiem, materiālu sagatavojusi Rīgas vācu biedrības jauniešu nodaļas vadītāja Elīna Veidemane kura iztaujājusi LVS pārstāvi Sibillu Veģi. Visinteresantākais viņas pieredzē bija tas, ka semināra noslēgumā dalībniekiem tika dota iespēja savas jauniegūtās zināšanas pielietot dzīvē veidojot interesantu sižetu lai pasniegtu savus darba augļus to vislabākajā nokrāsā.

Elīna Veidemane, Leiterin der Jugendabteilung des  Deutschen Vereins Riga, bereitete das Material über die Kompetenzprojekte zu den Besonderheiten des Radiojournalismus vor, zu denen im Frühjahr Seminare in München, in Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen europäischen deutschen Vereinen, durchgeführt wurden, und interviewte Sibilla Veģe, Vertreterin des VDL. Das Interessanteste an ihrer Erfahrung war, dass die Teilnehmer am Ende des Seminars die Möglichkeit hatten, das Gelernte in der Praxis anzuwenden, indem sie einen interessanten Radiobeitrag  produzierten, um die Früchte ihrer Arbeit im besten Licht darzustellen.