Welches ist die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Wissenschaft, Literatur und Kunst? Die österreichische Botschaftlerin Mag. Stella Avallone lud am 30. Oktober im Konferenzsaal der akademischen Universitätsbibliothek zur Diskussion zum Thema “The Role of Women in Central Europe after EU Enlargement” ein, um gemeinsam das im Band „Auf den Spuren Maria Theresias – Frauen in Mitteleuropa heute“ behandeltes Problem zu besprechen.

An der Diskussion am Runden Tisch nahmen die schweizerische Künstlerin Petra Derkins sowie Fachkräfte der Germanistikabteilung der Fakultät für Humanitäre Wissenschaften der Universität Lettlands und der Abteilung für Kunstforschung am Schlossmuseum Rundale, Studenten und Vertreter des Letonika-Forschungszentrums an der Lettischen Nationalbibliothek teil. Eine Zusammenfassung der Diskussion bietet uns diesmal die Masterstudierende der Germanistikabteilung Signe Viska.

Kāda ir Sievietes loma sabiedrībā, zinātnē, literatūrā un mākslā? Uz diskusiju par tēmu “The Role of Women in Central Europe after EU Enlargement”  30. oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas konferenču zālē ielūdza Austrijas Republikas vēstniece Latvijā Stella Avalone, lai kopā pārrunātu krājumā „Auf den Spuren Maria Theresias – Frauen in Mitteleuropa heute“risināto problēmu. Apaļā galda diskusijā piedalījās Šveiciešu māksliniece Petra Derkina kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes Ģermānikas nodaļas, Rundāles pils muzeja mākslas pētniecības nodaļas, studenti un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas pētniecības centra pārstāvji. Kopskatu diskusijai šoreiz dzirdēsim Ģermānikas nodaļas maģistrantes Signes Viškas skatījumā.

 

Themenfolge „Quiz“

Die Siegerin der Sendung der deutschen Kulturvereine im Oktober hatte die Möglichkeit sich einen der Filme anzuschauen, die im Februar bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin gezeigt wurden und Ausdruckskraft und Vielfalt der deutschen Filmkunst bestätigten.

Hi, AI! Liebesgeschichten aus der Zukunft. Die Protagonisten - drei humonoide Roboter Harmony, Pepper und Administratore – lassen uns im Laufe des Filmes darüber nachzudenken, wie wir in der Zukunft mit der künstlichen Intelligenz zurechtkommen werden. Was werden wir gewinnen und was werden wir verlieren? Wie weit dürfen die Wissenschaftler in der Entwicklung von Roboter-Technologien gehen? Wie gestaltet die Regisseurin Isa Willinger die humane Bindung zwischen Menschen und Robotern in deren Leben?

Cikls „Viktorīna”. Sarmīte Sudare Oktobra Vācu kultūras biedrību raidījuma uzvarētāja ieguva iespēju skatīties vienu no filmām kura februārī tika demonstrētas Starptautiskajā Berlīnes kinofestivālā, apliecinot vācu kino izteiksmes spēku un daudzveidību. Sveiks, mākslīgais intelekt! Mīlasstāsti no nākotnes. Trīs galvienie humanoīdo robotu tēli Harmony,  Pepper un Administratore filmas gaitā izraisa pārdomas kā mēs sadzīvosim ar mākslīgo intelektu? Ko iegūsim un ko zaudēsim? Cik daudz zinātnieki drīkst atļauties robotu tehnoloģijas pilnveidošanas jomā?  Kā režisore Iza Villingere risina humānu saikni starp cilvēkiem un viņu dzīvē ienākušajiem robotiem?

 

Themenfolge “Kaleidoskop der Ereignisse”

Der Verband der nationalen Kulturvereine Lettlands bietet im Rahmen von einer neuen Bilder- und Fotoausstellung in “Dauderi” eine Darstellung von Aussichten aus Lettland und Deutschland.

Bei der Eröffnung wurde durch den ununterbrochenen Wechsel von projezierten Bildern ein gemeinsames Gefühl für die Umwelt erschaffen mit dem Untertitel „Landschaften und Stadtbild: Lettland - in Bildern, Deutschland - in Fotos“. Die Fotos stammen von der Fotoreporterin und Fotokünstlerin Julija Jermakova, die zurzeit intensiv in Deutschland arbeitet. Ihre Foto-Reportage ist als eine Collage aus 40 Fotos gestaltet, die sowohl Natur- als auch  Stadtlandschaften zeigen. An der Eröffnungsveranstaltung beteiligte sich das Liederensemble des Rigaer Deutschen Kulturvereins „Morgenrot“ mit einem musikalischen Beitrag.

Cikls „Notikumu kaleidoskops”. Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija piedāvā Latvijas un Vācijas skatu atainojumu jaunā gleznu un fotogrāfiju izstādē “Dauderos”, kur atklāšanas brīdī videoprojekcijā nepārtraukti mainoties attēliem tika radīta kopīga vides izjūta ar apakšnosaukumu “Dabas ainavas un pilsētvide: Latvija – gleznās, Vācija – fotogrāfijās” . Fotogrāfiju autore ir reportāžu fotogrāfe un fotomāksliniece Jūlija Jermakova, kura pašlaik aktīvi strādā Vācijā. Viņas fotoreportāža veidota kā 40 fotogrāfiju kolāža, kurā redzamas Ziemeļvācijas dabas ainavas un urbānās vides skati.  Atklāšanas pasākumā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Rīgas vācu kultūras biedrības ansamblis “Morgenrot”. Muzeja Dauderi vēsture cieši saistīta ar Vāciju, gan tās dibinātāja sakarā, gan mantoto dāvinājumu klāstā.

 

Das gemischte Liederensemble des Rigaer Deutschen Kulturvereins hat sein dreißigstes Jubiläum gefeiert.

Durch die aktive Konzerttätigkeit unter Leitung von Liga Mikelsone bereichert das Ensemble die Veranstaltungsprogramme von traditionellen Festen, Karnevalen, Jubiläen, Präsentationen, Wohltätigkeits-Festivals, Festivals von geistlichen Liedern und von den Minderheiten Lettlands, es hat sich an allen Lieder- und Tanzfesten von Minderheiten in Lettland und an allen Bewertungsschauen des Rigaer Stadtrates teilgenommen.

Im Dezember 2018 hat das Ensemble zu seinem 30. Jubiläum eine Anerkennungsurkunde der Kulturministerin Dace Melbarde bekommen  Im Laufe von diesen 30 Jahren  wurden in  Lettlands Radio 4  deutsche Sprache, Lieder und Folklore übertragen, wofür sich der Verband der Deutschen in Lettlend von ganzem Herzen bei der Leitung  des Senders Ilona Modesova, Andrejs Hutotovs, Lidija Cera bedankt. Für breites Publikum besteht auch die wunderbare Möglichkeit, sich die Sendungen der deutschen Kulturvereine zu passenden Zeiten im Internet anzuhören. Der Verband der Deutschen in Lettland gratuliert dem Radio Lettlands zum 94. Geburtstag, auch den selbstlosen Menschen, die beim Radio4 Sendungen für die Kulturvereine der Minderheiten Lettlands gestalten.

Šobrīd Rīgas vācu kultūras biedrību jauktais vokālais ansamblis piedzīvo jau 30  gadskārtu. Ar aktīvu koncertdarbību tā vadītājas Līgas Miķelsones vadībā ansamblis veido tradicionālo svētku, karnevālu, jubileju, prezentāciju, labdarības, garīgo dziesmu un Latvijas Mazākumtautību festivālu koncertprogrammas, piedalījies un piedalās visos Latvijas Mazākumtautību dziesmu un deju svētkos un Rīgas domes skatēs Rīgā. 2018.gada decembrī ansambļa 30 gadu jubilejā tika saņemts Kultūras ministres Daces Melbārdes Atzinības raksts.  Visus šos 30 gadus Lr4 programmā brīvi skanējusi vācu valoda, dziesmas un folklora, par ko Vācu savienība no sirds pateicas programmas vadībai Ilonai Modesovai, Andrejam Hutotovam un Lidijai Čerai.  Brīnīšķīga ir iespēja plašākai publikai klausīties vācu kultūras biedrību raidījumus sev vēlamā laikā Internetā.  Vācu savienība Latvijā sirsnīgi sveic Latvijas radio 94 gadu pastāvēšanas jubilejā, tai skaitā tos pašaizliedzīgos cilvēkus, kuri Lr4 kanālā veido Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kultūras biedrību raidījumus.