Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Monika Michaliszyn opowie o najbardziej istotnych dla Polonii i Polaków na Łotwie działaniach w roku 2023.

Zdaniem Pani Ambasador ubiegły rok był rokiem bardzo udanym i Ambasadzie udało się zrobić rzeczy kolosalne, mające znaczenie w funkcjonowaniu polskiej społeczności na Łotwie w przyszłości. Do takich przedsięwzięć należy odnieść zakończenie projektu remontu oraz uroczyste otwarcie Polskiego Ośrodka im. św. Jana Pawła II przy Parafii Matki Bożej Bolesnej.

Ośrodek mieści się przy budynku duszpasterskim (przy ulicy Pils 2) i jest częścią historycznego kompleksu kościoła katolickiego Matki Bożej Bolesnej w Rydze, będącego zabytkiem architektonicznym o znaczeniu krajowym. Do 1885 roku był to jedyny kościół katolicki na terenie Rygi. I teraz tam właśnie miejscowa społeczność polska będzie miała lokalizację w Rydze, w której może się spotykać i organizować wspólne działania edukacyjne, kulturalne i aktywizacyjne.

W minionym roku ogromna uwaga Ambasady była poświęcona polskim ośrodkom edukacyjnym na Łotwie, ich wsparciu i poprawieniu sytuacji infrastrukturalnej. Pani Ambasador podkreśla, iż „każda szkoła dostawała ten element, jaki był jej najbardziej potrzebny”. Starania Ambasady również były skierowane na to, żeby każda szkoła polska na Łotwie przetrwała i to się udało.

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Podgórski przedstawi podsumowanie wydarzeń, jakie w ubiegłym roku miały miejsce na Łotwie z inicjatywy i za wsparciem Ambasady, jak również zapowie kilka najbliższych wydarzeń na 2024 rok.

 

W dalszej części audycji historyk, kurator wystawy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Paweł Okołot przybliży nam dzieje największego i najdłużej trwającego powstania narodowego czasów zaborów i opowie i wystawie.

Wystawa „Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym” powstała z okazji mijającej w 2023 roku 160. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego. Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w toczonych wówczas walkach, aktywność ludności przy wspieraniu powstańców oraz represje, które miały miejsce na Podlasiu po powstaniu. Można na niej zobaczyć zabytki związane z walkami w naszym regionie, które zostały ukazane w szerszym kontekście ziem polskich pod zaborem rosyjskim.

 

I na zakończenie Ksiądz Tadeusz Cieślak dotknie tematu postanowień noworocznych. Czy warto je ustanawiać? Jak je dotrzymywać? I co o tym mówi tradycja chrześcijańska?