Współpraca z polakami jest fantastyczna i rezultat jest nadzwyczajny - wybitny łotewski architekt i konserwator Pēteris Blūms wspomina pracę z polskimi konserwatorami zabytków w Rydze w latach 1983-1992, w ryskim Liceum Francuskim trzy lata temu, oraz ostatnio w Dobele przy konserwacji zamku.

 

Polscy konserwatorzy Bartołomiej Kubiak i Dariusz Tszaskalik opowiadają o renowacji rotundy w parku w Ķemeri, udzielają informacji o wiedzy niezbędnej dla wykonania pracy konserwatorskiej.

 

Na zakończenie rozmowy o pracy tłumacza Ingmara Balode opowiada o tematach podejmowanych w literaturze polskiej i porówna je z literaturą łotewską, oraz radzi, jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby tłumaczyć dzieła literackie.

 

Pani Halina Drozdowska, prezes ryskiego oddziału Związku Polaków na Łotwie w 1991 roku, współpracowała ze Zbigniewem Mieszkowskim i dzieli się wspomnieniami o nim, jak bardzo był zaangażowany w działalność polskiej mniejszości narodowej na Łotwie, ponieważ Zbigniew Mieszkowski był jednym z inicjatorów tworzenia Związku Polaków na Łotwie, przyczynił się do założenia polskiej audycji radiowej "Nasz Głos", był współredaktorem w dwumiesięczniku "Polak na Łotwie".