VSIA «Latvijas Radio» programmas «Latvijas Radio 4 - Doma laukums» rīkotā Valentīna dienai veltītā konkursa nolikums

 

1. KONKURSA RĪKOTĀJS

Konkursa rīkotājs ir VSIA «Latvijas Radio» programma «Latvijas Radio 4 - Doma laukums» (turpmāk – LR4). Adrese: Rīga, Doma laukums 8, LV-1505, Latvija; tālr. 67206748 (turpmāk tekstā «Konkursa rīkotājs»).

 

2. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa rīkotāja darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

 

3. KONKURSA NORISES LAIKS

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 3. februāra līdz 2020. gada 14. februārim.

 

4. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UN KONKURSA UZDEVUMS

Pieteikšanās konkursam notiek, nosūtot uz e-pastu lr4@latvijasradio.lv savu dzejoli, iedvesmojoties no jebkuras Annas Sakses pasakas par ziediem, ar norādi „ konkurss”.

Dzejoļa versija ir jāpiedāvā krievu valodā.

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020. gada 14. februāra plkst. 12.00.

 

5. KONKURSA BALVA

Konkursa uzvarētājs balvā saņems zelta gredzenu ar briljantu no «Given by Grenardi».

 

6. KONKURSA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

Konkursa dalībnieku iesūtītie darbi tiks vērtēti LR4 izveidotajā redkolēģijā (pieci LR4 pārstāvji un divi citu Latvijas Radio struktūru pārstāvji).

Vērtēšanas kritēriji – radošums, labskanīgums, nestandarta pieeja, gramatiski korekta krievu valoda.

Konkursa rezultāts ir galīgs un nav apstrīdams.

Ar savu radošo potenciālu konkursā var piedalīties jebkurš. Par konkursa uzvarētāju nevar tikt atzīts iepriekšējo gadu šī LR4 konkursa uzvarētājs.

 

7. UZVARĒTĀJA PAZIŅOŠANA

Uzvarētājs tiks paziņots 2020. gada 14. februārī LR4 ēterā – raidījuma «Skaņas. Domas. Satikšanās.» ietvaros plkst. 16.30; kā arī LR4 kontā Facebook sociālajā tīklā, uzvarētāja darbu publicējot.

 

8. BALVAS SAŅEMŠANA

Balvas saņemšana notiks VSIA «Latvijas Radio» mājā, Rīgā, Doma laukums 8, iepriekš vienojoties par laiku.

Balvas saņemšanas termiņš ir 2 (divas) nedēļas no konkursa noslēguma brīža.

 

9. KONKURSA DALĪBNIEKU ATBILDĪBA UN SAISTĪBAS

Konkursa rīkotājam ir tiesības izslēgt dalībnieku no konkursa, ja ir aizdomas par plaģiātu vai citu negodīgu rīcību.

Piedaloties konkursā, tā dalībnieks piekrīt, ka viņa vārds, balss vai attēls var tikt izmantots Konkursa rīkotāja raidījumā, izvietoti konkursa rīkotāja mājas lapā un sociālajos tīklos bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības.

Konkursa dalībnieki, piesakot savu dalību konkursā, nodod konkursa rīkotājam tiesības izmantot radīto autordarbu raidorganizācijas pamatdarbības vajadzībām.

 

10. NOTEIKUMU SAISTOŠAIS SPĒKS

Konkursa dalībnieks, piesakot savu dalību konkursā, piekrīt konkursa noteikumiem un apņemas tos ievērot. Tiek pieņemts, ka konkursa dalībnieks nebūtu pieteicies konkursam, ja nepiekristu tā noteikumiem.