Пятница, 12 июля 2024 г.

Именины: Indriķis, Ints, Namejs

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Siltumtrases – siltuma ievada pārbūve VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu)

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos – Diāna Pulle, tālrunis – 67206689, e-pasta adrese: diana.pulle@radio.org.lv

Pasūtītāja kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos: Vita Apša, tālrunis – 67206755

 

2. Iepirkuma priekšmets: Siltumtrases – siltuma ievada pārbūve VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām

 

Instrukcija pretendentiem

Tehniskā specifikācija (informācija)

Titullapa

Skaidrojošais apraksts

Projektētājs

Situācijas shēma

Situācijas shēma

Situācijas shēma

Situācijas shēma

Situācijas shēma

Situācijas shēma

 

Jautājumi un atbildes

 

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2015/IP-19, CPV kods: 45332000-3

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 21.septembrim, plkst. 12:00, Doma laukumā 8, Rīgā.

5. Iepirkums izbeigts saskaņā ar PIL 38.panta otro daļu - piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

06.10.2015. Lēmums