"Wspólnie możemy stawić czoło najtrudniejszym wyzwaniom!" - podkreśla w audycji "Nasz Głos" Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn. Przypomina w przemówieniu o ważnych polskich świętach narodowych, które pozwalają Polakom na całym świecie zjednoczyć się pod biało-czerwoną flagą.

Ambasador RP zaznacza, że 4 Maja to niezwykle ważny dzień dla mieszkańców Łotwy: "30 lat temy Rada Najwyższa Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła Deklarację o odnowieniu Niepodległości Republiki Łotewskiej, co stanowiło kamień milowy w drodze do odzyskania utraconej po II wojnie światowej suwerenności Łotwy." Ambasador RP z uznaniem wspomina wybitną przedstawicielkę środowiska polskiego Itę Kozakiewicz, która aktywnie działała na rzecz odzyskania niepodległości i podpisała tekst Deklaracji. Ambasador RP Monika Michaliszyn: "Okazywanie jedności, solidarności to siła, dzięki której zawsze pokonywaliśmy przeciwności."

 

Wybitny polski kompozytor, dyrygent, pedagog muzyczny, jeden ze światowych liderów awangardowej muzyki symfonicznej  Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 roku w Krakowie. Ta smutna wiadomość przywołała w pamięci wydarzenie z 2005 roku - wizytę kompozytora w Rydze w Łotewskiej Akademii Muzycznej im.Jāzepa Vitola, gdzie  Krzysztofowi Pendereckiemu nadano tytuł honorowego profesora tej  Akademii.

W audycji umieściłyśmy archiwalne nagranie wywiadu z kompozytorem 3 maja 2005 roku. Oprócz muzyki kochał bardzo przyrodę - drzewa, kwiaty, lasy i parki. W miejscowości Lusławice założył i pielęgnował w ciagu 40 lat piękny, rozległy park - arboretum, gdzie są też gatunki roślin egzotycznych. Dworek kompozytora i fragmenty parku widzimy tu na zdjęciach. 

 

Katarzyna Soborak - pracownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki  zakończy w dzisiejszym programie opowiadanie o tragicznym losie Księdza Jerzego.