"Powstanie Warszawskie jest wielkim bohaterskim zrywem przeważnie młodych ludzi", - tak ocenia wydarzenie Paweł Ukielski - zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wybuch powstania nastąpił 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, czyli o godzinie "W". Dlaczego stało się to wydarzeniem tragicznym w dziejach Polski?

W programie "Nasz Głos" odpowiada na to pytanie Dr Paweł Ukielski: "1 sierpnia dzisiaj jest obchodzony dosyć radośnie, bo to był ten moment wielkiej radości, że po pięciu latach niezwykle brutalnej okupacji w Warszawie można było wywiesić biało-czerwone flagi, można było wreszcie otwarcie walczyć przeciwko Niemcom, więc pierwsze dni powstania są wręcz momentem euforii. Póżniej, wraz z ofiarami, brakami w jedzeniu, w wodzie, ciągłymi bombardowaniami, ta euforia musiała ulecieć i po ponad dwóch miesięcach Powstanie Warszawskie upadło." Dr Paweł Ukielski podaje również inne przyczyny klęski Powstania. Muzeum PW wykonuje wielką różnorodną pracę w celu zachowania pamięci o powstańcach, a także realizuje szereg projektów w celu przekazania najnowszej historii młodemu pokoleniu Polaków, o czym opowiada w audycji "Nasz Głos".

 


Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" już od 2016 roku realizuje Projekt "Bon Pierwszaka", skierowany do szkół polskich na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Czechach na Zaolziu.

Dzieci polskie w szkołach, objętych Projektem, na początku nowego roku szkolnego otrzymają wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendium w wysokości 400 złotych. Źródłem finansowania jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

"Lato z radiem" - ulubiona audycja radiowa Polskiego Radia, której słuchali z ogromną przyjemnością w latach 80-90 ubiegłego stulecia Polacy mieszkający na Łotwie.

W programie "Nasz Głos" redaktorka "Lata z radiem" Sława Wieńczycka opowiada o współczesnej audycji:"Cała audycja jest "na żywo", dzisiaj jest realizowana z dwóch miejsc, nasz konkurs skojarzeń cieszy się przeogromnym powodzeniem. Z tych stałych elementów zawsze mamy jakąś dobrą powieść....Tradycją, którą podtrzymujemy od prawie trzydzestu lat, jest co roku inna maskotka, którą otrzymuje zwycięzca naszych konkursów."