Prezes Stowarzyszenia Polaków "Wanda" w Liepai Rita Rozentāle mówi w wywiadzie dla programu "Nasz Głos",  że "warto zbierać się razem, warto pracować w Stowarzyszeniu, gdzie każdy jest swój między swoich, wśród swoich, gdzie przez dobre słowa, uśmiechy, wspólne święta człowiek doznaje pozytywnych emocji i nabiera siły, aby pokonać trudności codziennego życia". 14 pażdziernika w Liepai odbyła się wielka uroczystość  -  "Wanda" obchodziła 10-lecie działalności, zespół wokalny "Bursztynki" - 15 rocznicę , lecz licząc od daty założenia Liepajski Oddział Związku Polaków na Łotwie świątował 30 rocznicę. O początkach ZPŁ w Liepai mówi jego pierwszy prezes Władysław Dombrowski. Cała uroczystość była poświęcona 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100-leciu uzyskania Niepodległości przez Łotwę. W uroczystości uczestniczyła Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Monika Michaliszyn.

 

Włodzimierz Reszetow, pracownik Muzeum Ryskiego Geta, malarz miał możliwość, aby wręczyć prezent Papieżowi Franciszkowi w dniu wizyty Papieża w Rydze. Wspomina o tym i ze wzruszeniem przyznaje, że "to było niesamowite przeżycie,czuję się jak wyróżniona osoba..."

 

Chór mieszany "Ocean życia" z polskiego miasta Suwałki gościł w Rydze na zaproszenie Inny Krēvica- prezesa zarządu Zrzeszenia inwalidów "Aizvējš" Zemgalskiego przedmieścia Rygi. Chór wziął udział w uroczystości z okazji 100-lecia Niepodległości Polski i Łotwy. Uczestniczyli w tym spotkaniu przedstawiciele Ryskiego oddziału ZPŁ, Stowarzyszenie Niemieckie, Białorusini i Gruzini. Menedżer chóru Jadwiga Sowulewska opowiada o działalności chóru, o życiu towarzyskim, a także o prezencie Polsce w roku jubileuszowym.