Obchody 100.rocznicy Niepodległości Polski  i Łotwy rozpoczęły się 5 listopada. W Rydze w Małej Gildii odbyło się uroczyste przyjęcie z tej okazji oraz z okazji Święta Wojska Polskiego. W swoim przemówieniu na przyjęciu Ambasador RP Monika Michaliszyn wymieniła najważniejsze elementy, które w ciągu stulecia łączyły oba narody, w tym współpracę wojsk polskich i łotewskich w wyzwalaniu terenów Republiki Łotewskiej z rąk bolszewików na przełomie 1919 - 1920 roku. Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskiej współpracy w dziedzinie kultury Ambasador RP wręczyła najwyższe odznaczenia państwowe RP licznej grupie czołowych działaczy łotewskich.


 

W programie "Nasz Głos" usłyszą Państwo przemówienie Pani Ambasador RP na uroczystości w Daugavpils, gdzie 20 listopada odbył się wielki koncert z okazji Święta 100.rocznicy Niepodległości, przygotowany przez artystów z Polski. "Listopad tego roku z uwagi na 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie państwowości Łotwy stwarza większą szansę by okazać pamięć i szacunek minionym pokoleniom, by wspomnieć i uhonorować tych wszystkich, którzy byli zaangażowani w tworzenie państwowości czy to nad Wisłą, czy nad Dźwiną", powiedziała Ambasador RP.

 

W dniach 15 - 16 listopada 2018 roku w Cieszynie (Polska) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Upowszechniająca - zakończenie projektu "Wiedza bez barier- innowacyjne metody nauczania osób dorosłych." Jednym z partnerów

 

Coroczne walne zebranie Stowarzyszenia "Federacja Mediów Polskich na Wschodzie" miała miejsce 23 listopada w Warszawie w Belwederze. W części prezentacyjnej wystąpili dziennikarze poszczególnych Państw - Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech i Łotwy. Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz przedstawił informację o kondycji polskich mediów na Łotwie.

 

Ansambl saksofonowy z Polski był ciepło przyjęty 13 listopada w Polskiej Średniej szkole im.Ity Kozakiewicz w Rydze.